Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Koronapandemiens innvirkning på likestilling i hjemmet og på arbeidsplassen
Arbeidslivet.no 2022

Europeisk rapport: Koronapandemiens innvirkning på likestilling i hjemmet og på arbeidsplassen

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Prosjekt: Nasjonal korrespondent for EUROFOUND

Kjønnsforskjellene på arbeidsmarkedet og i hjemmet, bunner i sosiale normer hvor kvinner anses som hovedomsorgsperson. Da pandemien brøt ut, og både arbeid, skole og barnehage ble flyttet til hjemmene, økte bekymringen for at tradisjonelle kjønnsforskjeller ville forsterkes. I en ny rapport har forskere undersøkt kjønnsforskjellene i lønnet og ulønnet arbeid i EU før og under koronapandemien.

Koronapandemiens innvirkning på likestilling i hjemmet og på arbeidsplassen