Books

Search publications

Bøker

Terje Olsen, Britt Karin Bakkefjell, Nina Christine Dahl, Anne Liv Engbråten, Heidi Lubinski Hansen og Hilde Margrete Kristiansen (red.)

Utviklingshemming og seksuelle overgrep
Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse

Jon Olav Bjergene & Inger Marie Hagen

Grønne tariffavtaler

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

European Social Models From Crisis to Crisis:
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring

Håkon Lorentzen, Rolf K. Andersen og Jan Paul Brekke

Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

European Social Models from Crisis to Crisis
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration

Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen

Bjørnen sover. Om vold i familien
[12 3 4  >>