Skip to main content
  • Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk

Å være seg sitt ansvar bevisst

Språktilbud til 3–5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage

  • Fafo-rapport 2014:23
  • Fafo-rapport 2014:23

«Alle» er enige om at norske barn bør beherske norsk før skolestart. Spørsmålet er hvordan man skal få det til, og svaret er gjerne barnehage. De aller fleste 3-5-åringer bruker da også barnehage, det gjelder 96,5 prosent totalt og 91,5 prosent av de minoritetsspråklige. Denne rapporten handler om de få prosentene minoritetsspråklige 3-5-åringer som ikke går i barnehage. I 2013 gjaldt dette om lag 2450 barn. Hva slags tilbud har disse barna i kommunene hvor de bor? Hvordan satses det på at de skal lære seg norsk, hvis det satses? Og hva sier foreldrene, hva skal til for at de skal benytte et pedagogisk tilbud til sitt førskolebarn? Rapporten problematiserer om det er mulig å nå alle 3-5-åringer med et generelt tilbud om ordinær barnehage, og den viser fram noen alternativer.

  • Publisert: 3. oktober 2014
  • Ordrenr. 20370
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Barne, likestillings- og inkluderingsdep.