Skip to main content

Stimulering i norsk språk, barn uten barnehageplass


Formålet med prosjektet er å innhente kunnskap og identifisere god praksis i kommuner/bydeler knyttet til å stimulere kunnskaper og ferdigheter i norsk språk for førskolebarn i alderen 3-5 år uten barnehageplass. Samisktalende barn er ikke omfattet a v undersøkelsen.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2013
  • Avsluttes:
    mai 2014

Oppdragsgiver

  • Barne, likestillings- og inkluderingsdep.