Skip to main content

Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013"

  • Kronikker og debatt  | 
  • Tidsskrift for kjønnsforskning  | 
  • 2013
  • 1. juli 2020
  • 2013 ;Volum 37.(3-4)

Bråten Beret. 2013. «Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013" av Hilde Danielsen, Eirinn Larsen & Ingeborg W. Owesen» Tidsskrift for kjønnsforskning 2013 ;Volum 37.(3-4) s. 398-402

Fafo-forskere