Skip to main content

Foreldreveiledning (ICDP) til særskilte målgrupper


Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) når det rettes mot særskilte målgrupper av foreldre – foreldre som frykter at deres ungdom radikaliseres og foreldre i asylmottak?

Tre spørsmål skal besvares: I hvilke grad er ICDP egnet for disse målgruppene? Hvordan tilpasses det allment innrettede programmet de særskilte målgruppene – og hvordan erfares denne tilpasningen av de som veileder og foreldre som blir veiledet? Hvordan henvender lokale myndigheter seg til de aktuelle gruppene av foreldre – og hvor vellykket har rekrutteringsstrategiene vært?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2016
  • Avsluttes:
    desember 2016

Oppdragsgiver

  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet