Skip to main content

Tidlig innsats og foreldrestøtte. En kunnskapsstatus


I dette prosjektet skal vi utarbeide en kunnskapsstatus som skal oppsummere og drøfte forskningsbasert kunnskap og evalueringer av tidlig innsats og foreldrestøttende tiltak i Norge, Norden og to andre sammenlignbare land.

Velferdsstatens evne til å arbeide forebyggende overfor familier med foreldrestøttende tiltak, kalles gjerne tidlig innsats. Foreldrestøttende tiltak drives både i regi av helsestasjoner, barnehager, skoler, barnevernet og av frivillige.

Slike tiltak kan være av universell karakter - det vil si rettet mot foreldre flest, av selektiv karakter - rettet mot foreldre og familier som regnes som ekstra utsatte, og av indikativ karakter - rettet mot familier med barn og/eller foreldre med særskilte diagnoser og problemer. Eksempler på tiltak er ulike foreldreveiledningsprogram, men også det generelle arbeidet som drives rettet mot foreldre gjennom oppfølging fra helsestasjoner, i barnehage og skole, samt gjennom barnevernet. I dette prosjektet skal vi utarbeide en kunnskapsstatus, som skal oppsummere og drøfte forskningsbasert kunnskap og evalueringer av tidlig innsats og foreldrestøttende tiltak i Norge, Norden og to andre sammenlignbare land. Kunnskapsstatusen skal kartlegge hvordan det foreldrestøttende arbeidet drives og hva som er effekter og erfaringer av arbeidet - herunder hva som er erfaringer med slikt arbeid overfor foreldere med ulik sosial og kulturell bakgrunn. På dette grunnlaget skal det gis råd om hvordan foreldrestøttende arbeid bør innrettes i årene som kommer.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2015
  • Avsluttes:
    september 2016

Oppdragsgiver

  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet