Skip to main content

Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen

Bokkapitler |  2018
1. juli 2020
Kampen om barndommen. Gode barnehager – en investering for framtida    Tove Heggen Larsen (red.)    Oslo    Res Publica

Bråten Beret. 2018. «Et nestenuniverselt tilbud. Om gratis kjernetid i barnehagen» i Larsen Tove Heggen (red.) Kampen om barndommen. Gode barnehager – en investering for framtida. Oslo. Res Publica.

Fafo-forskere