Skip to main content

Bokanmeldelse: Liza Reisel & Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet

Kronikker og debatt |  Tidsskrift for kjønnsforskning |  2015
1. juli 2020
2015;Volum 39.(03-04)

Bråten Beret. 2015. «Bokanmeldelse: Liza Reisel & Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet» Tidsskrift for kjønnsforskning 2015;Volum 39.(03-04) s. 305-310

Fafo-forskere