Skip to main content
Artikler, kronikker, debattinnlegg
  • Beret Bråten

Bokanmeldelse: Liza Reisel & Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet

  • Tidsskrift for kjønnsforskning  | 
  • 2015
 
  • 2015;Volum 39.(03-04)

Bråten Beret. 2015. «Bokanmeldelse: Liza Reisel & Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet» Tidsskrift for kjønnsforskning 2015;Volum 39.(03-04) s. 305-310

Fafo-forskere