Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Beret Bråten

”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.”

Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet.

 
Bråten Beret. 2002. ”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.” Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo

Fafo-forskere