Skip to main content

Har barn det bra i store barnehager?


Prosjektet undersøker sammenhengen mellom barnehagers størrelse og kvaliteten i barnehagetilbudet med utgangspunkt i fem storbykommuner: Stavanger, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Spørsmålet om sammenhengen mellom barnehagers størrelse og kvalitet i tilbudet, forholder seg til en diskusjon om det er slik at de store barnehagene ivaretar den trygghet og tilhørighet som anses nødvendig for å imøtekomme barnehagers mål om omsorg, lek, danning og læring. Er det grunn til å bekymre seg for dette? Og hvordan spiller barnehagers størrelse sammen med andre strukturelle faktorer som må antas å påvirke kvalitet? Faktorer som intern organisering, eierskap, ledelse og antall ansatte. Vi undersøker dette gjennom et forskningsdesign som kombinerer ulike metoder: Dokumentstudier, en spørreundersøkelse til barnehageansatte og til foreldre, fokusgrupper med foreldre og barn, samt kvalitative intervjuer med styrere og barnehageansatte.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune/Storbynettverket