Skip to main content

  • Beret Bråten

Døden et kirkelig anliggende

 
  • Alt som lever må dø. Døden som tverrfaglig forskningsfelt.    
  • Thoresen Lisbeth & Birgitta Haga Gripsrud (red.)    
  • Oslo    
  • Scandinavian Academic Press

Bråten Beret. 2019. “Døden et kirkelig anliggende” i Thoresen Lisbeth & Birgitta Haga Gripsrud (red.) Alt som lever må dø. Døden som tverrfaglig forskningsfelt. Oslo: Scandinavian Academic Press

Fafo-forskere