Skip to main content
Artikler, kronikker, debattinnlegg
  • Birgitta Haga Gripsrud , Ellen Ramvi, Lisbeth Thoresen & Beret Bråten

Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet

  • Stavanger Aftenblad  | 
  • 2020
 
  • 30.05.2020

Gripsrud Birgitta Haga, Ellen Ramvi, Lisbeth Thoresen, Beret Bråten. 2020. «Smittevern og sosial distanse utfordrer grunnleggende behov for nærhet» i Stavanger Aftenblad 30.05.2020

Fafo-forskere