Skip to main content
  • Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle

Gratis kjernetid i barnehager

Sluttrapport

  • Fafo-rapport 2014:44
  • Fafo-rapport 2014:44

Fra 2006 og 2007 til 2014 har fem bydeler i Oslo gjennomført et forsøk med betalingsfri barnehage fire timer om dagen for alle fire- og femåringer. Målet har vært å bidra til integrering og sosial utjevning ved å øke rekruttering til barnehage og ved å styrke minoritetsspråklige barns norskferdigheter før skolestart.

Det er i tillegg satt i gang tiltak overfor foreldre, og for å styrke barnehagers arbeid med språk. Denne sluttrapporten presenterer analyser av hvordan gratis kjernetid har fungert i bydeler og barnehager, effekten av tiltaket på barnehagedeltakelse og foreldres tilknytning til arbeidsmarkedet, og hvordan barn som er tilbudt gratis kjernetid gjør det på skolens kartleggingsprøver på første og andre trinn. Rapporten er et samarbeid mellom forskningsavdelingen ved SSB og Fafo.

Forskere på Fafo har vært Beret Bråten og Hedda Haakestad, mens Nina Drange og Kjetil Telle har skrevet SSBs kapitler.

  • Publisert: 31. desember 2014
  • Ordrenr. 20391