Fafo-rapporter

Rapportsøk

Velferdsstatsutfordringer
Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling. NordMod2030. Delrapport 10

Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen

Fafo-rapport 2014:42

Nettutgave

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene. Hovedrapporten vil legges fram i november 2014, og før den tid vil prosjektet publisere en rekke delrapporter og arrangere åpne seminarer.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20389