Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context

Grung Anne-Hege & Beret Bråten.

Tidsskrift for praktisk teologi 2/2019 2019

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context