Skip to main content
  • Beret Bråten og Hanne Bogen

Målretting av gratis kjernetid

Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen

  • Fafo-rapport 2015:39
  • Fafo-rapport 2015:39

Høsten 2014 ble ordningen med gratis kjernetid i barnehager inntektsprøvd i bydel Gamle Oslo, Drammen og en bydel i Bergen. Det ble samtidig stilt krav om aktivitet for foreldre. I denne rapporten oppsummeres erfaringene med en slik målretting av ordningen. Man når flere familier ved å utvide det systematiske rekrutteringsarbeidet. Men når flere rekrutteres til barnehage, kreves det tilgjengelige plasser også utenfor hovedopptaket. Lavterskeltilbud med forsterket språkinnsats kan være gode alternativer. Foreldre opplever aktivitetsplikten som en mulighet til å lære norsk – og dermed til å følge opp barna i barnehage og skole slik de gjerne vil.

  • Publisert: 18. august 2015
  • Ordrenr. 20444

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet