Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Lavlønn – bedriftsfenomen eller næringsfenomen?

onsdag 10. mai 2023

kl. 08:30–09:45

Er et høyt innslag av lavlønn et særtrekk ved bestemte næringer? Eller skiller noen bedrifter seg ut med en høyere andel lavlønn? På seminaret presenterte vi en ny Fafo-rapport om denne problemstillingen med utgangspunkt i to næringer: overnatting og servering og bygg og anlegg. Arbeidsministeren og representanter for partene i arbeidslivet deltok i panelsamtale.

Hvorvidt lavlønnslommer eksisterer – og om dette endrer seg over tid – er viktige spørsmål i diskusjonen om politikken rettet inn mot å redusere omfanget av lavlønn.

Kunnskap om fordelingen av lavlønn innad i bransjer er videre noe både arbeidssøkere og arbeidslivets parter kan ha nytte av.

I virksomheter hvor lavlønn er utbredt, er det begrensede muligheter til å klatre opp lønnsstigen. Bevegelse ut av lavlønnstatus vil derfor kreve at lønnstakeren bytter jobb.

For en arbeidstaker som enten er ny i arbeidsmarkedet eller på utkikk etter en bedre lønnet jobb, er det viktig å kunne søke seg mot virksomheter som kan støtte opp under høy lønnsvekst.

Hvordan lavlønn fordeler seg innad i næringer har direkte implikasjoner for partene i lønnsoppgjørene. Innretningen på lavlønnstillegg kan eksempelvis målrettes dersom det er kjent hvor omfanget er størst.

Våre analyser viser at det er en betydelig høyere andel lavlønn i overnatting og servering enn i bygg og anlegg. Lavlønn er også jevnere spredt utover i virksomhetene i førstnevnte bransje. På seminaret presenteres flere funn.

Program

Velkommen ved Hanne C. Kavli, forskningssjef, Fafo

Presentasjon av den nye rapporten ved Bjorn Dapi og Elin Svarstad, forskere ved Fafo. Last ned presentasjonen (pdf)

Kommentar ved Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

Panel. Møteleder i samtale med:

  • Kine Asper Vistnes, nestleder, Fellesforbundet
  • Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk, NHO Reiseliv
  • Siri Bergh, direktør for arbeidsgiverpolitikk og HMS, Byggenæringens Landsforening
  • Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

Spørsmål til panelet og forskerne fra salen og seere

Møteleder: Åsmund Arup Seip, forskningsleder, Fafo