Fafo-seminar med rapportlansering

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

fredag 9. juni 2023

kl. 09:00–

11:00
 • Strømmes direkte – video kommer
 • Kaffe/te
 • Ny forskning lanseres
 • Innlederspørsmål: SMS 469 10 718

Helse- og omsorgssektoren har 380 000 fast ansatte. I tillegg kommer et økende antall vikarer, ekstrahjelp og annet innleid personale. En Fafo-rapport skrevet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse og Agenda Kaupang, viser at innleie utgjør 20 prosent av arbeidskostnadene mens bruken av vikarbyrå står for 2 prosent. Mange fast ansatte jobber i stillinger som er mindre enn 25 prosent.

Det er med andre ord en stor del av tjenestene som drives med «flyktig» arbeidskraft.

Vikarer dekker ledige vakter fordi tjenestestedene har rekrutteringsproblemer og bemanningsplaner som ikke kan håndtere fravær med egne ansatte. Vikarene har ofte lavere kompetanse og mindre kjennskap til brukere og rutiner, enn fast personale.

På den ene siden fremstår vikarene som redningen fra en uforsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. På den annen side reduseres kontinuiteten i tjenestene. Det går mye tid til å skaffe og lære opp stadig nye vikarer, mens det blir mindre tid til ledelse og fagutvikling. I tillegg kommer slitasjen på det faste personalet ved at det er færre faste på jobb og færre som kan ta ansvar for faglig krevende oppgaver.

Rapporten tar særlig for seg følgende problemstillinger:

 • Hvilke typer vikarbruk er vanlig? Er det egne ansatte, eksterne tilkallingsvikarer eller vikarbyrå?
 • Hvor stort er omfanget – og hvordan varierer det med tid og sted?
 • Hvordan blir bruken av vikarer begrunnet?
 • Hva koster vikarbruken?
 • Hva er fordeler og ulemper ved bruk av eksterne vikarer: for tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og drift?
 • Hvilke tiltak kan redusere vikarbehovet og vikarbruken?
På seminaret blir rapporten presentert og kommentert.

Program

Velkommen: Terje Olsen, forskningsleder, Fafo

Introduksjon: Ingrid Mydland, programleder, Kompetanseløft 2025, Helsedirektoratet

Hovedfunn: Leif E. Moland, prosjektleder, Fafo og Astrid Nesland, siviløkonom, Agenda Kaupang

Kommentar: Tone Wilhelmsen Trøen, leder (H), Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Forskerkommentar: Kari Ingstad, professor ved Nord universitet

Et eksempel til etterfølgelse? Marit Elin Hansen, virksomhetsleder, Karmøy kommune

Panelsamtale og spørsmål fra salen

 • Helge Eide, områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati, KS
 • Even Hagelien, bransjedirektør bemanning og rekruttering, NHO Service og Handel
 • Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet
 • Kai Øivind Brenden, nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Ny publikasjon

20852Rapporten «Vikarbruk i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester» er blitt til i samarbeid mellom Fafo, Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Agenda Kaupang (AK).

Den er forfattet av Leif E. Moland fra Fafo og Maja Tofteng fra SØA. Astrid Nesland fra AK har bistått med regnskapsanalyser.

Rapporten offentliggjøres på seminardagen, og kan da fritt lastes ned fra Fafo.no

 
 
 

Praktisk info

Begrenset antall plasser i vårt auditorium. Ubegrenset antall seere på Fafo-tv.

Ved påmelding, velg om du vil komme til Fafo eller følge sendingen.

Publikum i Fafos lokaler:

 • Seminaret er gratis og åpent for alle.
 • Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo S, Grønland eller Tøyen T-banestasjon. Buss 37 stopper nedenfor politihuset. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Kart

Direktesendingen på Fafo-tv:

 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

I samarbeid mellom

Fafo-seminar med rapportlansering

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

9. juni

kl. 09:00–

11:00

Velkommen: Terje Olsen, forskningsleder, Fafo

Introduksjon: Ingrid Mydland, programleder, Kompetanseløft 2025, Helsedirektoratet

Hovedfunn: Leif E. Moland, prosjektleder, Fafo og Astrid Nesland, siviløkonom, Agenda Kaupang

Kommentar: Tone Wilhelmsen Trøen, leder (H), Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Forskerkommentar: Kari Ingstad, professor ved Nord universitet

Et eksempel til etterfølgelse? Marit Elin Hansen, virksomhetsleder, Karmøy kommune

Panelsamtale og spørsmål fra salen

 • Helge Eide, områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati, KS
 • Even Hagelien, bransjedirektør bemanning og rekruttering, NHO Service og Handel
 • Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet
 • Kai Øivind Brenden, nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Ingrid Mydland

Helsedirektoratet

Astrid Nesland

Agenda Kaupang

Kari Ingstad

Avdeling for helsefag, Nord universitet

Marit Elin Hansen

Karmøy kommune

Helge Eide

KS

Even Hagelien

NHO Service og Handel

Helene Skeibrok

Fagforbundet

Kai Øivind Brenden

Norsk Sykepleierforbund

Leif E. Moland

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

9. juni

kl. 09:00–

11:00

Velkommen: Terje Olsen, forskningsleder, Fafo

Introduksjon: Ingrid Mydland, programleder, Kompetanseløft 2025, Helsedirektoratet

Hovedfunn: Leif E. Moland, prosjektleder, Fafo og Astrid Nesland, siviløkonom, Agenda Kaupang

Kommentar: Tone Wilhelmsen Trøen, leder (H), Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Forskerkommentar: Kari Ingstad, professor ved Nord universitet

Et eksempel til etterfølgelse? Marit Elin Hansen, virksomhetsleder, Karmøy kommune

Panelsamtale og spørsmål fra salen

 • Helge Eide, områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati, KS
 • Even Hagelien, bransjedirektør bemanning og rekruttering, NHO Service og Handel
 • Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet
 • Kai Øivind Brenden, nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Ingrid Mydland

Helsedirektoratet

Astrid Nesland

Agenda Kaupang

Kari Ingstad

Avdeling for helsefag, Nord universitet

Marit Elin Hansen

Karmøy kommune

Helge Eide

KS

Even Hagelien

NHO Service og Handel

Helene Skeibrok

Fagforbundet

Kai Øivind Brenden

Norsk Sykepleierforbund

Leif E. Moland

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

9. juni

kl. 09:00–

11:00

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Ingrid Mydland

Helsedirektoratet

Astrid Nesland

Agenda Kaupang

Kari Ingstad

Avdeling for helsefag, Nord universitet

Marit Elin Hansen

Karmøy kommune

Helge Eide

KS

Even Hagelien

NHO Service og Handel

Helene Skeibrok

Fagforbundet

Kai Øivind Brenden

Norsk Sykepleierforbund

Leif E. Moland

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

9. juni

kl. 09:00–

11:00

Vår nye rapport viser at en stadig større andel av tjenestene innen helse og omsorg drives med «flyktig» arbeidskraft. Vi spør: Hva er den ideelle miksen av fast ansatte og vikarer? Og hvilke tiltak kan bidra til bedre bruk av vikarene?

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Ingrid Mydland

Helsedirektoratet

Astrid Nesland

Agenda Kaupang

Kari Ingstad

Avdeling for helsefag, Nord universitet

Marit Elin Hansen

Karmøy kommune

Helge Eide

KS

Even Hagelien

NHO Service og Handel

Helene Skeibrok

Fagforbundet

Kai Øivind Brenden

Norsk Sykepleierforbund

Leif E. Moland

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

9. juni

kl. 09:00–

11:00

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Ingrid Mydland

Helsedirektoratet

Astrid Nesland

Agenda Kaupang

Kari Ingstad

Avdeling for helsefag, Nord universitet

Marit Elin Hansen

Karmøy kommune

Helge Eide

KS

Even Hagelien

NHO Service og Handel

Helene Skeibrok

Fagforbundet

Kai Øivind Brenden

Norsk Sykepleierforbund

Leif E. Moland

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

9. juni

kl. 09:00–

11:00

Vår nye rapport viser at en stadig større andel av tjenestene innen helse og omsorg drives med «flyktig» arbeidskraft. Vi spør: Hva er den ideelle miksen av fast ansatte og vikarer? Og hvilke tiltak kan bidra til bedre bruk av vikarene?

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Ingrid Mydland

Helsedirektoratet

Astrid Nesland

Agenda Kaupang

Kari Ingstad

Avdeling for helsefag, Nord universitet

Marit Elin Hansen

Karmøy kommune

Helge Eide

KS

Even Hagelien

NHO Service og Handel

Helene Skeibrok

Fagforbundet

Kai Øivind Brenden

Norsk Sykepleierforbund

Leif E. Moland

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

9. juni

kl. 09:00–

11:00

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Ingrid Mydland

Helsedirektoratet

Astrid Nesland

Agenda Kaupang

Kari Ingstad

Avdeling for helsefag, Nord universitet

Marit Elin Hansen

Karmøy kommune

Helge Eide

KS

Even Hagelien

NHO Service og Handel

Helene Skeibrok

Fagforbundet

Kai Øivind Brenden

Norsk Sykepleierforbund

Leif E. Moland

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

9. juni

kl. 09:00–

11:00

Vår nye rapport viser at en stadig større andel av tjenestene innen helse og omsorg drives med «flyktig» arbeidskraft. Vi spør: Hva er den ideelle miksen av fast ansatte og vikarer? Og hvilke tiltak kan bidra til bedre bruk av vikarene?

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortinget

Ingrid Mydland

Helsedirektoratet

Astrid Nesland

Agenda Kaupang

Kari Ingstad

Avdeling for helsefag, Nord universitet

Marit Elin Hansen

Karmøy kommune

Helge Eide

KS

Even Hagelien

NHO Service og Handel

Helene Skeibrok

Fagforbundet

Kai Øivind Brenden

Norsk Sykepleierforbund

Leif E. Moland

Fafo

Terje Olsen

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

I auditoriet i Annekset

9. juni

kl. 09:00–

11:00

9. juni

kl. 09:00–

11:00

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

Fafo-seminar med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

Fafo-seminar med rapportlansering