Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Intervjuet som avgjør asylsøkerens fremtid

torsdag 2. mars 2023

kl. 08:30–

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Asylintervjuet har avgjørende betydning for asylsøkerens mulighet for beskyttelse. Fafo har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), evaluert kvaliteten på asylintervjuene. Forskerne finner stor variasjon i hvordan disse intervjuene gjennomføres. På seminaret presenterte vii den nye rapporten, og vi inviterte til diskusjon: Hva må gjøres under asylintervjuet for at alle asylsøkere skal ha like muligheter til å få sin sak vurdert?

Når en person søker om beskyttelse i Norge, skal vedkommende «opplyse sin sak og sannsynliggjøre sine anførsler». Utlendingsmyndighetene er på sin side pliktet til å sikre at saken er så godt opplyst som mulig før vedtaket treffes. Dette gjøres i hovedsak gjennom et asylintervju.

Hvordan et asylintervju gjennomføres har derfor stor betydning for hva slags informasjon som kommer fram – og dermed for om asylsøknaden innvilges.

Fafo har undersøkt om UDIs gjennomføring av asylintervju holder tilstrekkelig kvalitet. Forskerne finner at UDIs intervjumodell i hovedsak lever opp til kvalitetsstandarden vi finner i forskningslitteraturen. Men gjennomføringen av asylintervjuene har rom for forbedringer.

Nærmere bestemt finner forskerne variasjon mellom de beste og de dårligste intervjuene. Det betyr at ikke alle asylsøkere får like gode muligheter til å framlegge sine anførsler, og at ikke alle asylsakene blir like godt opplyst.

På seminaret presenterte forskerne flere funn fra evalueringen og anbefalinger som kan brukes til å forbedre kvaliteten på intervjuernes arbeid. Et panel var invitert til å kommentere rapporten og diskutere anbefalingene som foreslås.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Oppdragets bakgrunn og formål ved Wenche Fone, direktør for Beskyttelse, Utlendingsdirektoratet

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Nerina Weiss og Lene Christin Holum. Presentasjonen (pdf)

Panelsamtale med innledende kommentar fra:

  • Annika Melinder, professor og spesialist i klinisk psykologi, UiO
  • Linn Krane, seniorrådgiver, UDI
  • Ivar Fahsing, avhørsekspert, Politihøgskolen
  • Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver og talsperson, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Spørsmål til panelet og til forskerne fra salen og fra seere

Møteleder: Guri Tyldum, forsker, Fafo

Ny publikasjon

20834Den nye rapporten «Kvalitet på asylintervju» er forfattet av Nerina Weiss, Lene Christin Holum og Ivar Fahsing.

Last ned gratis nettversjon av rapporten

Prosjektet Evaluering av kvaliteten på asylintervju har vært gjennomført på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI).