Skip to main content

Åpen workshop om de sykeste ME-pasientene og deres pårørende

torsdag 4. mai 2023

kl. 12:00–15:00

Fafo og Sintef inviterte til en åpen workshop der vi diskuterte hvordan dataene hentet inn under prosjektet Tjenesten og MEg kan bidra til å belyse situasjonen til de sykeste ME-pasientene og deres pårørende.

Målgruppe: Mennesker med alvorlig til svært alvorlig ME, deres pårørende og andre som måtte være i berøring med denne pasientgruppa gjennom arbeidet sitt. 

Program

Velkommen v/ Terje Olsen, forskningsleder, Fafo

Surveydata: Hvordan påvirker sykdomsgrad tjenesteopplevelser? Anne Kielland, Fafo

Fokusgrupper: Erfaringer med helse- og omsorgstjenestene blant de sykeste ME-pasientene og deres pårørende.  Line Melby, Sintef

Fokusgrupper: De sykeste ME-pasientene og deres pårørende – erfaringer med den lokale førstelinja, med hovedvekt på NAV og barnevern. Arne Backer Grønningsæter, Fafo

Pause

Registerdata: Foreløpige analyser av registerdata om pårørendes helse- og arbeidssituasjon. Kjartan Sarheim Anthun og Geir Haakon Hilland, Sintef

Kommentar v/ Mette Schøyen i ME Foreningen

Pause

Paneldebatt om foreløpige resultater med interne og eksterne deltakere, spørsmål fra folk som følger.

  • Heidi Moen Gjersøe, VID og OsloMet
  • Bjørn Hofmann, NTNU
  • Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen
  • Mette Schøyen, ME Foreningen
  • Line Melby, Sintef
  • Arne Backer Grønningsæter, Fafo

Oppsummering v/ Terje Olsen