Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene

Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2015:47

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Kartlegging av brudd på arbeidstidsreguleringer

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes, Kristine Nergaard

Denne rapporten handler om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i norsk arbeidsliv, både i lov og i avtale. Rapporten er utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet som et innspill til Arbeidstidsutvalget som ble nedsatt av regjeringen i 2014 for å se på ulike organiseringer av arbeidstid.

Brudd på arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kan være av en slik art at de ikke ville vært brudd dersom det var inngått avtaler eller søkt om dispensasjoner. Vi har derfor prioritert å kartlegge omfang og avvik innenfor følgende områder: daglig og ukentlig alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, daglig og ukentlig arbeidsfri, søndags- og nattarbeid, og overtid.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20552