Fafo-rapporter

Rapportsøk

Når sjefen er en app

Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim

Fafo-rapport 2017:41

Nettutgave | English summary

Forskningstema: Ny teknologi

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Kristin Jesnes

På få år har den såkalte delings- eller plattformøkonomien, med Uber og Airbnb i spissen, fått fotfeste i Norge. Effektiv og brukervennlig teknologi har skapt begeistring så vel som bekymring. I denne rapporten ser vi nærmere på plattformøkonomien, med vekt på plattformer som formidler arbeidsoppdrag. Vi undersøker hvor mange digitale plattformer som finnes i det norske markedet, hvor mange som jobber via plattformer, relasjonen mellom plattformene og tilbyderne, og hvilke implikasjoner digital formidling av arbeid har for helse, miljø og sikkerhet. Vi ser også på i hvilken grad virksomheter bruker digitale plattformer for å sette ut oppdrag.

Rapporten ble presentert, og problemstillinger omkring plattformøkonomien ble diskutert, på en Fafo-frokost 11. januar 2018. Frokosten kan ses i opptak på Fafo-tv, og på Youtube.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20649