Skip to main content
  • Geir Veland og Pål Lillevold

Ny offentlig tjenestepensjon

Ytelsesulv i hybridfåreklær?

  • Fafo-rapport 2017:34
  • Fafo-rapport 2017:34

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor er på trappene. Den endelige utformingen av det nye produktet er ikke bestemt, men den såkalte «påslagsmodellen» er favoritt. I denne rapporten diskuteres aktuelle produktvarianter med utgangspunkt i at påslagsmodellens kvalitative kjennetegn skal ivaretas, herunder kjønnsnøytralitet og at den enkelte ansatte skal ha den samme pensjonen uansett hvilken modell som velges. Rapporten presenterer og diskuterer modeller som kan oppfylle dette, herunder modeller som vil kreve visse endringer i regelverket for tjenestepensjonene i privat sektor. Det kommunale tjenestepensjonsmarkedet er i dag tilrettelagt for konkurranse, selv om den reelle konkurransen er begrenset. Rapporten diskuterer kritiske faktorer som kan få avgjørende betydning for leveransen av ny offentlig tjenestepensjon og konkurranseforholdene i kommunal tjenestepensjon.

  • Publisert: 6. desember 2017
  • Ordrenr. 20642

Fafo-forskere