Fafo-notater

Rapportsøk

Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene
En analyse av nasjonale handlingsplaner for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv

Kristin Jesnes

Fafo-notat 2014:15

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes

Storbritannia, Nederland, Danmark, Italia og Spania har hittil utarbeidet handlingsplaner for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Dette notatet analyserer på hvilke måter statene gjennom disse planene sikrer at menneskerettighetene blir fulgt. Norske myndigheter har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal handlingsplan for å følge opp FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Denne planen skal ferdigstilles mot slutten av 2014. Notatet er ment som innspill til denne prosessen samt som allmenn opplysning.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10202