Publikasjoner

Rapportsøk

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen
Faktaflak til Fafo-frokost 27. september 2016

Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll

Faktaflak

Nettutgave

Forskningstema: Ny teknologi, Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Delingsøkonomi – nordisk pilotstudie

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes

Fafo skal, i samarbeid med andre nordiske forskere, kartlegge hva som foreligger av forskning på delingsøkonomien i Norden. Hvor stort er det? Hvordan forstår ulike aktører fenomenet? Hvordan tilnærmer myndighetene og partene i arbeidslivet seg fenomenet? Vi skal også sammenligne utvikling og reaksjoner på tvers av de nordiske land, og se om vi ser noen vesentlige forskjeller.

Utgitt: 2016