Skip to main content
  • Guri Tyldum og Kristian Takvam Kindt

Konflikt, legitim makt og politisk inklusjon i Ukraina

Policy Brief

Hvis konflikten i Donbas sprer seg til andre regioner i Ukraina, vil dette ha konsekvenser både for den politiske utviklingen i Ukraina og for sikkerhetssituasjonen i Europa som helhet. I denne analysen har vi sett på faktorer som kan styrke myndighetene i Kievs stilling i de østlige provinsene, og prosesser som kan føre til økt polarisering og destabilisering. Med dette som utgangspunkt diskuterer vi mulighetene for en spredning av konflikten
ut over de områdene som er berørt i dag.

  • Publisert: 16. september 2016

Fafo-forskere