Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

2018

Sammendrag / Abstract

Forskningstema: Ny teknologi

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes, Kristin Alsos

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv