Skip to main content

Digitale plattformer – nye måter å organisere arbeid på, nye muligheter for økonomisk vekst og innovasjon


I dette prosjektet skal Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) identifisere muligheter og flaskehalser for innovasjon og vekst i plattformøkonomien i Norden.

Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation i samarbeid med de fem nasjonale Akademiker-forbundene i de nordiske landene.

Prosjektet skal gjennomføres av Rolf Røtnes, Fernanda Winger Eggen, Jørgen Ingerød Steen fra SØA og Kristin Jesnes og Johan Røed Steen fra Fafo.

Prosjektteamet består også av en rekke nordiske eksperter, inkludert Katrín Olafsdottír, Stine Rasmussen, Natalie Munkholm, Bertil Rolandsson, Annamaria Westregård, Marjo Ylhäinen og Antti Saloniemi.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2018
  • Avsluttes:
    april 2019

Oppdragsgiver

  • Nordic Innovation