Fafo-notater

Rapportsøk

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Kristin Jesnes

Fafo-notat 2016:17

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes

Debatten om en europeisk minstelønn er tilbake på agendaen i ulike europeiske institusjoner som følge av blant annet finanskrisen, økt lavtlønnsproblematikk og arbeidsmobilitet i Europa. I dette notatet ser vi nærmere på den franske minstelønnsordningen. Frankrike har hatt en lovfestet minstelønn siden 1950, og minstelønnen er ansett som en grunnleggende institusjon i den franske arbeidslivsmodellen. Hvordan fungerer ordningen, og hvordan utvikler minstelønnen seg over tid? Hvilken innvirkning har den på de kollektive forhandlingene og på lønn? Hvordan påvirker den sysselsettingen? Og er minstelønnen med på å redusere fattigdom, som var dens opprinnelige mål? Dette er noen av spørsmålene vi ser nærmere på i dette notatet. Notatet er basert på en gjennomgang av tilgjengelig litteratur om emnet, samt intervjuer med representanter fra tre arbeidstakerorganisasjoner i Frankrike, gjennomført i desember 2015 og januar 2016.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10241