Fafo-notater

Rapportsøk

Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune
Forundersøkelse

Lise Lien

Fafo-notat 2016:16

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Forskere på Fafo: Lise Lien

Tema for dette notatet er Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er flere undersøkelser som viser lavere yrkesdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne sammenlignet med befolkningen totalt. Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser er et tiltak for inkludering av denne gruppen i det ordinære arbeidslivet. Kommunens traineeprogram skiller seg ut fra en rekke andre inkluderingsprosjekter ved at personene i programmet ansettes i ordinære stillinger på ordinære vilkår, ut fra kompetanse og kompetansekrav. Formålet med dette forprosjektet har vært å få mer kunnskap om kommunens traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10240