Skip to main content

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser


I dette prosjektet skal vi evaluere Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Fafo skal blant annet undersøke om traineeordningen bidrar til målet om å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser, og hva suksesskriteriene er for god måloppnåelse i trainee-programmet.

Forskere

Tidligere ansatt

Lise Lien

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Lise Lien

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2016
  • Avsluttes:
    desember 2016

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune (Storbyforskning)