Skip to main content

Aktører i delingsøkonomien


Formålet med prosjektet er å kartlegge og analysere aktører innenfor delingsøkonomien i Norge, og prosjektet vil særlig rette seg mot tjenester som innebærer formidling av arbeidskraft.

I prosjektet skal forskerne både gi en oversikt over virksomheter og initiativer som finnes per i dag, samt prøve å måle hvor mange som arbeider innenfor delingsøkonmien. Det skal også undersøkes hva som kjennetegner relasjonene mellom aktørene, og hvordan forhold som helse, miljø og sikkerhet med mer ivaretas. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SNF og internasjonale forskere.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2016
  • Avsluttes:
    desember 2017

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet