Skip to main content
  • Fafo-rapport 2015:30
  • Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad

Se og bli sett

En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer

  • Fafo-rapport 2015:30
 

Utdanningsforbundet har et sterkt medlemsdemokrati. Men da 73 prosent
av medlemmene innen KS-området som deltok i uravstemningen stemte
«nei» til avtaleutkastet om arbeidstid i juni 2014, reiste det spørsmål om hvorvidt dialogen mellom medlemmene og sentralleddet fungerer som den skal. I denne rapporten retter vi blikket mot meningsutveksling og kommunikasjon innad i organisasjon. Hensikten med forskningsprosjektet har vært å frambringe kunnskap om hvordan Utdanningsforbundet i framtiden kan skape gode betingelser for deltakelse, blant samtlige medlemsgrupper, i eget forbund.

  • Publisert: 17. september 2015
  • Ordrenr. 20435
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0222-9 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0223-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143