Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tidsbruk i barnehagene
Rapportering, organisering og ledelse

Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2015:43

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Tidsbruk i barnehager

Forskere på Fafo: Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen, Jørgen Svalund

Norsk barnehagesektor har tradisjonelt vært lite byråkratisk. Administrative krav fra myndigheter og eiere har vært få, og barnehagene har vært lite hierarkiske og spesialiserte organisasjoner. Er dette i endring? I denne rapporten undersøker vi hvor stort omfanget av rapporterings- og dokumentasjonskrav er for barnehager. Spørsmålene vi undersøker er blant annet: Hvor omfattende er kravene til dokumentasjon og rapportering i barnehager? Hvor mye tid bruker styrere på slike arbeidsoppgaver? Hvor utbredt er det at barnehager ikke har en egen styrer? Og hva kan forklare at noen styrere bruker det meste av arbeidstiden på administrasjon, mens andre i hovedsak jobber med fag og pedagogisk oppfølging?

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20448