Nyheter

Nyheter

12. august 2020

I forbindelse med koronasituasjonen vil mange av Fafos ansatte jobbe på hjemmekontor. Våre ansatte kan fortsatt kontaktes direkte via e-post og telefon.

Vi er glade for at vi igjen kan invitere til seminarer Fafos lokaler i Borggata 2B. Vi følger Folkehelseinstituttet regler for antall og avstand. Det er da kun plass til 25 gjester i auditoriet, men alle seminarer strømmes og kan ses i opptak. Meld deg på vår invitasjonsliste for fortløpende informasjon.

Spørsmål kan rettes til Fafos informasjonsavdeling.

Da pandemien kom til landet i mars, måtte kommunenes opplærings- og oppfølgingstilbud overfor nyankomne flyktninger og innvandrere legges om. I denne rapporten får du en første oversikt over hvordan de løste utfordringene de første 12 ukene

Selv om kommunene har gjort en betydelig innsats for å etablere alternative, digitale løsninger, rammet nedstengningen likevel noen grupper hardere enn andre. Særlig deltakere med lite tidligere skolegang og/eller lave digitale ferdigheter fikk det vanskeligere.

Rapporten, forfattet av Hanne Kavli og Ragna Lillevik, er basert på en survey og kvalitative intervjuer blant norske kommuner, og skrevet på oppdrag for IMDi.

En artikkel av Paul Marginson og Jon Erik Dølvik tar for seg utviklingen i ordningene for kollektive lønnsforhandlinger i Nord-Europa i lys av to store politisk-økonomiske utfordringer: EUs øst-utvidelse og finanskrisa fra 2008. Analysen bygger på data fra fem land og fire sektorer.

Artikkelen imøtegår hypotesen om at utviklingen viser en felles «liberaliserende» retning, blant annet ved å ikke finne noen ensartet trend i nasjonale og sektorpolitiske tiltak – heller ikke når det gjelder lønnsforskjeller.

Denne rapporten, utført i samarbeid mellom Fafo og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), ser særlig på hvordan pandemien har påvirket sysselsetting, inntekt, økonomiske forhold og framtidstanker blant disse gruppene, samt hvordan bedriftene har tilpasset seg denne situasjonen. 

Rapporten er del av en serie om pandemiens konsekvenser i den arabiske verden, og følger lignende rapporter om Jordan og Libanon.

Fafo har spurt et representativt utvalg av befolkningen hvor engstelige de er for å bli smittet med covid-19. Den overordnede tendensen er klar: 41 prosent av befolkningen sier de ikke er engstelige i det hele tatt, 50 prosent sier de er litt engstelige, mens bare 7 prosent sier de er svært engstelige.

Disse tallene presentere og dikuteres av Ellen Katrine Kallander og Arne Backer Grønningsæter i en kronikk i Fontene og i et faktaflak her på Fafo.no. De ser også på hvordan engstelsen for sykdommen varierer med hvor lykkelige vi er.

[12 3 4 5  >>