Nyheter
Fafos Camilla Houeland har fått tilslag i forskningsrådets tematiske utlysning om konsekvenser av grønn omstilling for arbeidsliv. Med seg på laget har hun Fafos Bjorn Dapi og Sondre Thorbjørnsen samt forskere fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo og fra Adam Smith Business School ved University of Glasgow.
Fafo, NIFU og OsloMet gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen i yrkesfagene. Nå er andre delrapport fra evalueringen klar. Her ser forskerne blant annet på overgangene i utdanningsløpet, relevansen for arbeidsmarkedet, lærernes og elevenes erfaringer, med vekt på Vg2, og på implementeringen av nye læreplaner i bedrift (vg3).

06. september 2023
I forbindelse med et Fafoseminar i august 2023, har vi gjort en gjenvisitt til Faforapporten Oslo – Den delte byen (Hagen, Djuve og Vogt, 1994). Undersøkelsen er nå tilgjengelig i form av Fafo-notat med tittelen «Oslo: den delte byen? – en gjenvisitt".

1. januar 2020, gikk Arbeidstilsynet fra en geografisk til en funksjonsbasert organisasjonsmodell. På oppdrag fra Arbeidstilsynet, har Fafo sammen med Menon Economics gjennomført en underveisevaluering av omorganiseringen. Gjennom intervjuer med en rekke tillitsvalgte, verneombud og ledere, samt en spørreundersøkelse blant tilsynets ansatte har Fafo undersøkt dagens organisering av medbestemmelsesapparatet og vernetjenesten.

Sverige og Norge har valgt ulike strategier i møte med rekordhøye ankomsttall av ukrainske flyktninger. I dette policy notatet diskuterer Fafo-forskerne Guri Tyldum, Ida Kjeøy og Ragna Lillevik konsekvensene av denne politikken, og spør om Sverige ved å spare på kortsiktige utgifter til integreringstiltak, vil ende opp med mer omfattende utfordringer knyttet til fattigdom og marginalisering av en ny innvandrergruppe.

Tirsdag 5. september forsvarer Erika Braanen Sterri sin ph.d.-avhandling «Prejudice in a Multicultural Society. Young people's Attitudes toward Sexual Minorities and Religious groups in Norway» ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Undersøkelsen er utført blant ungdom i Oslo og Akershus.

[12 3 4 5  >>