Skip to main content

Nyhet

Fafos forskning på korona-pandemien

Fafo har forsket på en rekke spørsmål knyttet til de samfunnsmessige sidene av covid-19-pandemien. Her finner du en oversikt over relevante publikasjoner, arrangementer og prosjekter.

Korona-pandemien omtales selvsagt i en rekke av Fafos publikasjoner som er skrevet og publisert i denne spesielle tiden. Følgende publikasjoner omhandler imidlertid direkte pandemiens konsekvenser innen Fafos ulike fagfelt: arbeidsliv, kompetanse, velferd, migrasjon og integrering og globale studier.

 

Rapporter og notater

Alle våre publikasjoner kan lastes ned og leses fritt. Følg lenkene for mer informasjon om hver enkelt publikasjon.

 


Tidlige erfaringer i 2020: seks faktaflak


I den første fasen av pandemi-nedstengingen, utførte Fafo en spørreundersøkelse som kartla hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Mange av funnene er samlet i seks ulike faktaflak.

 

 
 
Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
 

 

Arrangementer m/video

De aller fleste av våre arrangementer er åpne for alle og vil i ettertid kunne ses i form av video. Følg lenkene for program og mer informasjon om hvert enkelt seminar/webinar.

 


 

Prosjekter

Våre publikasjoner er i hovedsak resultatet av konkrete prosjekter, med egne oppdragsgivere. Følg lenkene for mer informasjon om de ulike prosjektene, inkludert beskrivelse, oppdragsgivere, forskere og eventuelle publikasjoner.

 


  • Publisert: 08. april 2021