Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Markering av verdens aidsdag

HivNorge og Fafo inviterte til seminar

Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Fafo Østforum seminar

Hvem skal levere velferdstjenestene?

Fafofrokost

ME-rammede barn og barnefamilier i møte med helse- og velferdsapparatet

Fafo-seminar i samarbeid med ME-foreldrene og forskningsinstitusjonen SINTEF.

Elektrifisere eller fase ut norsk olje?

Fafofrokost med rapportlansering

Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

Fafo Østforum seminar med rapportlansering

Sammen om trygg bosetting

Boklansering
  • Tirsdag 27. september 2022, kl. 14.00–15.00, med etterfølgende mingling til kl. 16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

How are refugees selected for resettlement?

Fafo breakfast
  • Tuesday 20 September 2022, 08:30–09:45
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo
  • The resettlement scheme is a method to find a durable solution for refugees. However, this is only available to a limited number of the refugees. The selection of these refugees is based on a set of vulnerability criteria. What is emphasized in this selection process – and is the system fair?

    The seminar was held in English.

  •    Se sendingen