Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?

Fafo-webinar med rapportlansering

Uten rettigheter, ingen hjelp? Møter med irregulære migranter i storbyene

Fafo-webinar med rapportlansering

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Fafo Østforum webinar med rapportlansering

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

Fafo-webinar med rapportlansering

Medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv

Fafo-webinar med rapportlansering
  • Tirsdag 27. april 2021, kl. 09.00–10.20
  •    Se sendingen
  • Hvordan skape et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø

    Fafo-webinar

    Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

    Fafo Østforum webinar