Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

Fafofrokost med rapportlansering

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Fafo-seminar med rapportlanseringer

UTSATT TIL februar/mars: Krig, handel og folkerett – Når næringslivet blir et utenrikspolitisk problem

Fafofrokost med boklansering
  • Tirsdag 14. desember 2021, kl. 08.30–09.45
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Storrengjøring i arbeidslivet

Fafo Østforum seminar

Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

Fafofrokost med rapportlansering

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

Fafo Østforum seminar

Fagarbeidere er viktige for innovasjon

Fafofrokost med rapportlansering