Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Lise Lien og Terje Olsen

Ny karriere eller ny barriere?
Arbeidsdimensjonen ved soning

Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

Siste utvei: Institusjonsplassering?
Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Maha Kattaa

Rapid assessment of the impacts of COVID-19 on vulnerable populations and small-scale enterprises in Iraq
Report from the initiative on Assessing Impacts of COVID-19 on Labour Markets in Arab States

Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel
Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?»

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

Vi er en herlig gjeng!
[12 3 4 5  >>