Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Har det blitt enklere for forbrukeren å ta sunnere valg?

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 2. februar 2023, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fafo har evaluert «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som ble inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen i 2016. Hvordan har de ulike partene arbeidet for å imøtekomme avtalen? Har intensjonsavtalen vært et riktig verktøy for å fremme et sunt kosthold?

 •    Se sendingen

Tvungen lønnsnemnd – hva er alternativene?

Fafofrokost
 • Onsdag 1. februar 2023, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Brukes tvungen lønnsnemnd for ofte og når det egentlig ikke er grunnlag for det? Og innebærer praktiseringen av tvungen lønnsnemnd at enkelte grupper i realiteten fratas streikeretten? Vi  inviterte fire fagforbund for å diskutere bruken av tvungen lønnsnemnd og mulige alternativer for å unngå store samfunnsmessige konsekvenser av en konflikt.

 •    Se sendingen

Hvilket Kina møter vi i harens år?

Lang Fafofrokost
 • Tirsdag 24. januar 2023, kl. 08.30–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Den uberegnelige tigerens år var preget av krig og pandemi. Den mer fredelige harens år blir gjenåpningens år i Kina. Hvilket Kina møter vi nå? Dette utforsket vi på Fafos årlige kinesisk nyttår-frokost. Fafo-forskerne Hedda Flatø og Kristin Dalen hadde invitert andre Kina-kjennere til å dele sine tanker om året som kommer.

Hvordan håndterer kommunene ansvaret for spesialistutdanningen i allmennmedisin?

Lang Fafofrokost i samarbeid med KS
 • Tirsdag 17. januar 2023, kl. 08.30–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Siden 2019 har kommunene hatt ansvar for å tilrettelegge for allmennleger i spesialisering. Fafo har evaluert ulike modeller for organiseringen av utdanningen. På dette seminaret ble rapporten presentert og kommentert.

 •    Se sendingen

Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

Fafo-seminar
 • Mandag 12. desember 2022, kl. 13.00–15.00, med etterfølgende mingling til kl. 16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret presenterer vi funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og vi har invitert partene i arbeidslivet til en diskusjon om fagenes framtid. Kan arbeidsmigrantene dekke behovet for faglært arbeidskraft? Eller fører et åpent europeisk arbeidsmarked til at fagene forvitrer?

 •    Se sendingen

Retten til å koble av

Fafofrokost
 • Torsdag 8. desember 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Skal det åpnes for mer eller mindre bruk av hjemmekontor, eller vil dette gjøre at grensen mellom jobb og fritid utviskes, og at samarbeidet og arbeidsmiljøet blir dårligere? På dette frokostseminaret ble det presentert forskning fra Norge og EU om erfaringene med hjemmekontor, og lederne for Spekter og Akademikerne møttes for å diskutere erfaringene med hjemmekontor og om det er behov for nye reguleringer.

 •    Se sendingen

Markering av verdens aidsdag

HivNorge og Fafo inviterte til seminar
 • Torsdag 1. desember 2022, kl. 13.00–15.30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Har hivepidemien forandret oss? Dette var hovedspørsmålet da HivNorge og Fafo inviterte til fagseminar på verdens aidsdag. Hvordan har hivepidemien bidratt til holdningsendringer på en rekke samfunnsområder? Stikkord fra seminarprogrammet var skeivt kulturår, rusbehandling, brukerrollen i helse- og velferdstjeneste, kirkens transformasjon og nye epidemier.

 •    Se sendingen

Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Fafo Østforum seminar
 • Mandag 28. november 2022, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Regjeringen har foreslått to handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Hva vil stortingspolitikerne prioritere? Og hva mener arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om tiltakene som er foreslått?

 •    Se sendingen