Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

Fafofrokost med rapportlansering
 • Tirsdag 25. januar 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Barn som søker asyl opplever ofte ferden gjennom asylsystemet som usikker og utrygg. Samtidig har barn særskilte rettigheter. Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politiets utlendingsenhet har arbeidet med å forbedre sine møter med denne sårbare gruppen. En ny forskningsrapport viser at etatene har styrket ansattes kompetanse og bedret informasjonen til barna.

 •    Se sendingen

Hvordan kan vi unngå irregulær migrasjon?

 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • I Norge er det bred politisk enighet om at det ikke er ønskelig at mennesker oppholder seg i landet uten oppholdstillatelse. Politikken for å hindre irregulær migrasjon er likevel kontroversiell. Vi inviterte til seminar om hvordan Norge forholder seg til irregulære migranter, og dilemmaene politikken på dette området reiser.

   

 •    Se sendingen

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Fafo-seminar med rapportlanseringer
 • Torsdag 13. januar 2022, kl. 10.00–11.15
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Frivillige organisasjoner er aktive i forebygging og støttetilbud til unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. To nye forskningsrapporter viser at frivillige kan fylle andre behov enn offentlige tjenester kan, men peker også på at arbeidet er krevende. Hva kan man forvente av frivilligheten på dette feltet?

 •    Se sendingen

UTSATT TIL februar/mars: Krig, handel og folkerett – Når næringslivet blir et utenrikspolitisk problem

Fafofrokost med boklansering
 • Tirsdag 14. desember 2021, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Seminaret er utsatt pga koronasituasjonen. Det planlegges for en dato i februar/mars 2022.

   

Storrengjøring i arbeidslivet

Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 25. november 2021, kl. 14.00–15.15
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Og hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene?

 •    Se sendingen

Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 11. november 2021, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvordan står det til med engasjementet for – og kunnskapen om – FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte lærere, sykepleiere og forskere? Har profesjonene nok kunnskap om bærekraftmålene og samarbeider de godt nok for å nå dem?

 •    Se sendingen

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 28. oktober 2021, kl. 14.00–15.15
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterer arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 •    Se sendingen

Fagarbeidere er viktige for innovasjon

Fafofrokost med rapportlansering
 • Tirsdag 19. oktober 2021, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvordan kan fagarbeidere bidra til utvikling og fornyelse i norske bedrifter?  I en undersøkelse av åtte bedrifter i ulike bransjer, har forskerne gransket hvilken rolle fagarbeidere spiller for innovasjon i virksomheten.

 •    Se sendingen