Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Kompetansepolitikkens plass mellom utdanning og arbeidsliv
Fafo-frokost
Tirsdag 1. september 2015, kl. 08:30–09:45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Bjørn Haugstad

Statssekretær (H)

Svein Oppegaard

Direktør, område arbeidslivspolitikk

Trude Tinnlund

LO-sekretær
Forsker
Fafo
Doktorgradsstipendiat
Fafo
Forsker
Fafo
Forskningsleder
Fafo
Forsker (permisjon)
Fafo
Seniorforsker
Fafo
Forsker i permisjon
Fafo

Norsk arbeidsliv har klart å kombinere høy produktivitet og små lønnsforskjeller. Det skyldes blant annet et velutbygd utdanningssystem og gode læringsvilkår på jobb. Med et arbeidsliv i rask endring settes veletablerte ordninger under press. Går vi mot et økt kompetansegap i norsk arbeidsliv?

 

Fafo har det siste året publisert tre rapporter som på ulike måter belyser kompetansepolitiske utfordringer i skjæringspunktet mellom utdanningspolitikk og arbeidslivspolitikk.

På denne Fafo-frokosten presenterte vi smakebiter fra forskningen, og vi hadde invitert politikere, forskere og partene i arbeidslivet til å kommentere og debattere: Hva er de viktigste utfordringene framover? Hva kan myndighetene gjøre? Hva kan aktørene i arbeidslivet gjøre?

Program


Velkommen ved Jon Rogstad, forskningsleder Fafo

Innledninger ved Fafo-forskere

Torgeir Nyen: Vilkår for læring i norsk arbeidsliv (lysark - pdf) 
Erika Braanen Sterri: Utjevning – nye kompetansegap?
Tove Mogstad Aspøy: Digital kompetanse i arbeidslivet
Kaja Reegård: Rettigheter – utdanning som rett eller plikt?
Anna Hagen Tønder: 2+2 – ikke for alle

Etter hver innledning gis ordet til panelet for kommentar og debatt

I panelet

Bjørn Haugstad, statssekretær (H) i Kunnskapsdepartementet

Svein Oppegaard, direktør for arbeidsliv i NHO

Trude Tinnlund, LO-sekretær

__________

Møteledere: Jon Rogstad og Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Nye Fafo-publikasjoner

Nedenfor er link til tre av publikasjonene som ble presentert på frokostseminaret. Den fjerde publikasjonen offentliggjøres senere i høst. Rapporten har arbeidstittelen "Å ta fagbrev som voksen", og forfattes av Fafo-forskerne Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder.

20414Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri (2015),  Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap? Nettutgave. Fafo-rapport 2015:09

 

 

 

 

 

20433Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen (2015), Digital kompetanse i arbeidslivet. Nettutgave. Fafo-rapport 2015:28

 

 

 

 

 

20432Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad (2015), Grenser for utdanning. Rett til videregående opplæring for voksne. Nettutgave. Fafo-rapport 2015:27

 

 

 

 

 

Videointervju om fagopplæring

logo arbeidslivet noHvordan blir man fagarbeider? Hvor lang tid bruker ungdom på gjennomføringen? Og er det riktig å snakke om «krise» i fagopplæringen? Dette er bare noen av spørsmålene som besvares av Fafo-forskerne Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen i et videointervju gjennomført av arbeidslivet.no (24.03.2015) Les mer og se intervjuet her

På programmet