Skip to main content

Lang Fafofrokost

Hvilket Kina møter vi i harens år?

tirsdag 24. januar 2023

kl. 08:30–

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Den uberegnelige tigerens år var preget av krig og pandemi. Den mer fredelige harens år blir gjenåpningens år i Kina. Hvilket Kina møter vi nå? Dette utforsket vi på Fafos årlige kinesisk nyttår-frokost. Fafo-forskerne Hedda Flatø og Kristin Dalen hadde invitert andre Kina-kjennere til å dele sine tanker om året som kommer.

Etter nesten tre år med korona-nedstenging kan man nå reise fritt innad i Kina, og mellom Kina og andre land. Men både Kina og verden er forandret siden pandemirestriksjonene ble innført på nyåret 2020. En verden preget av Russlands angrepskrig mot Ukraina, høye energipriser og stor økonomisk usikkerhet har store konsekvenser for kinesisk økonomi og sikkerhetspolitikk.

Internt i Kina konsoliderte Xi Jinping sin egen status som øverste og eneste leder på folkekongressens møte i oktober 2022.  Måneden etter var det folkelige protester og demonstrasjoner mot de strenge koronatiltakene. Kina gikk bort fra null-korona-politikken, og landet står nå midt i en enorm smittebølge.

På dette seminaret belyste Kina-kjennerne følgende spørsmål:

 • Hvordan vil det som har skjedd siden nedstengingen prege det Kina vi nå møter?
 • Hvordan oppleves den økonomiske situasjonen og den siste tidens omveltninger innenlands i Kina?
 • Hva sier protestene før jul om ytringsfrihetens kår i Kina?
 • Hvor går forholdet mellom Russland og Kina – og hva har det å si for resten av verden?
 • Hvilke politiske prioriteringer kommer til å stå øverst på Kinas politiske agenda i årene fremover?

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder ved Fafo

Innlegg ved

 • Hedda Flatø, forsker, Fafo
 • Henning Kristoffersen, spesialrådgiver i Position Green og forsker ved Universitetet i Oslo
 • Trine Angelskår, leder, Norsk PENs Kinautvalg
 • Rebekka Åsnes Sagild, seniorforsker, Institutt for forsvarsstudier
 • Olav Chen, økonom, Storebrand
 • Kristin Dalen, forsker, Fafo

Paneldebatt og spørsmål fra salen

Møteleder: Tone Fløtten, Fafo