Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Mer vanlig med utvidet arbeidstid i barneverninstitusjoner
Fafo-frokost med rapportlansering
Torsdag 26. mars 2015, kl 08.30-09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Karen-Sofie Pettersen

Seniorforsker

Maria Reklev

Fagsjef

Tone Faugli

Nestleder

Camilla Røneid Hansen

Forskningssjef
Fafo

Arbeidstidsordninger der ansatte bor og lever sammen med barn og ungdom i barneverninstitusjoner, er blitt vanligere. En turnus kan være tre døgn jobb og sju døgn fri. Både ansatte, ledere og ungdommer er i hovedsak fornøyd med disse såkalte medleverordningene. Hvordan slike arbeidstidsordninger skal reguleres, er likevel omstridt. Det er ulike prioriteringer mellom statlige, ideelle og andre private institusjoner. Dette kommer fram i en ny rapport fra Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Program


Velkommen ved Sissel Trygstad, forskningsleder på Fafo

Presentasjon av rapporten ved Dag Olberg (Fafo) og Karen-Sofie Pettersen (AFI): Arbeidstid i barneverninstitusjonene – Praktisering og regulering (pdf)

Kommentarer ved
Kai Finsnes, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Maria Reklev, NHO Service
Tone Faugli, FO
Camilla Røneid Hansen, Landsforeningen for barnevernsbarn

Panel med spørsmål og kommentarer fra salen


Møteleder: Sissel Trygstad, Fafo

Ny Fafo-publikasjon

Rapportforside«Arbeidstid i barneverninstitusjonene – praktisering og regulering» er sluttrapport fra prosjektet «Evaluering av medleverforskriften», som Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten er forfattet av Fafo-forsker Dag Olberg og AFI-forsker Karen Sofie Pettersen. Les mer, og last ned, rapporten her.Temaside

Hvem skal bestemme hvor mye vi kan jobbe, og på hvilke tidspunkt? Det er problemstillinger for flere av Fafos prosjekter om arbeidstid. Heltid og deltid er et annet sentralt forskningsområde for oss. Les mer om Fafos forskning på Arbeidstid


 

 

På programmet