Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

AVLYST: Erfaringer fra karriereveiledning for nyankomne flyktninger
Fafofrokost med rapportlansering
Torsdag 19. mars 2020, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Morten Stenstadvold

Cand.polit

Kjell Einar Frøseth-Vestli

Seniorrådgiver i Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Marte Thomsen

Seniorrådgiver i seksjon for kvalitetsutvikling

Clare Seville

Rådgiver ved karrieretjenesten
Forsker
Fafo
Forskningssjef
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker i permisjon
Fafo

SEMINARET ER DESSVERRE AVLYST

For å bidra til å begrense koronasmitte har Fafo besluttet å avlyse våre planlagte arrangementer i mars måned.

Enkelte planlagte seminarer vil kunne bli arrangert på et senere tidspunkt – meld deg eventuelt på vår invitasjonsliste for fortløpende informasjon.

Spørsmål kan rettes til Fafos informasjonsavdeling:

* * *

Hvilke arbeidsmuligheter har flyktninger som bosettes i Norge, og hvordan kan de realiseres? Fafo og Agenda Kaupang har undersøkt to tiltak som skal hjelpe bosettingskommuner og nyankomne flyktninger å finne gode svar på dette: kompetansekartlegging og karriereveiledning. På denne Fafofrokosten blir funn fra den nye rapporten presentert og kommentert.

Resultatene viser at kompetansekartlegging før bosetting kan bidra til å gi nyankomne flyktninger et raskt og tilpasset opplæringstilbud. Karriereveiledning kan gjøre flyktninger bedre kjent med sine muligheter i Norge, men karriereveiledning raskt etter bosetting kan være krevende for noen.

Ny integreringslov
Det er et viktig mål i norsk integreringspolitikk at flyktninger som bosettes i Norge får brukt sin formelle og uformelle kompetanse i arbeidslivet. Myndighetene har derfor de senere årene forbedret kompetansekartleggingen av flyktninger som bosettes i Norge, og høsten 2019 er det utført flere forsøk med karriereveiledning av bosatte flyktninger. I regjeringens forslag til ny integreringslov foreslås det at karriereveiledning skal innføres som en rett og en plikt for alle nyankomne flyktninger som deltar i introduksjonsprogram.

Spørreundersøkelse
Fafo og Agenda Kaupang har gjennomført en spørreundersøkelse blant kommuner som bosetter flyktninger, og fulgt utprøving av karriereveiledning for bosatte flyktninger i regi av fire karrieresentre og utvalgte kommuner rundt om i landet.

Utprøvingen har vist at det er flere mulige framgangsmåter for å gi et tilbud om karriereveiledning til bosatte flyktninger: omtrent på samme måte som for andre brukere, eller med vekt på kompetanseoverføring til bosettingskommunene. Våre undersøkelser viser at karriereveiledningen bør være fleksibel for å ivareta flyktninger med ulike forutsetninger. I stedet for et strømlinjeformet opplegg, lykkes bosettingskommunene bedre når de tilpasser oppstart til når deltakerne er klare. For noen vil det gi mening å starte tidlig – før eller kort tid etter bosetting – mens andre kan ha et større utbytte av tilbudet på et senere tidspunkt.

Rapportlansering
På dette seminaret blir den nye Fafo-rapporten Kompetansekartlegging og karriereveiledning for nyankomne flyktninger presentert og kommentert. Vi skal også drøfte hvilke erfaringer staten, fylkeskommunene og kommunene bør ta hensyn til i utarbeidelse og implementering av karriereveiledning for de nyankomne. 

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Presentasjon av Fafo-rapporten ved Nerina Weiss, Hanne Kavli og Ragna Lillevik, Fafo og Morten Stenstadvold, Agenda Kaupang

Kommentarer ved

Kjell Einar Frøseth-Vestli, IMDi

Marte Thomsen, Kompetanse Norge

Clare Seville, Veiledningssenteret Asker og Bærum

Panelsamtale

Spørsmål fra salen og fra seere* som følger seminaret på Fafo-tv

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

* Spørsmål kan sendes inn på sms – underveis i seminaret – til mobilnummer 416 41 637. Et knippe spørsmål vil bli stilt panelet.

Ny publikasjon

20738Den nye Fafo-rapporten Kompetansekartlegging og karriereveiledning for nyankomne flyktninger er forfattet av Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Hanne Cecilie Kavli ved Fafo og Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold ved Agenda Kaupang. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra IMDi og Kompetanse Norge.

Rapporten offentliggjøres på seminardagen. Gratis pdf-versjon kan da lastes ned fra våre nettsider.

 

 

Om prosjektet

Prosjektet Kompetansekartlegging og karriereveiledning undersøker hvordan tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning, to nylig innførte tiltak, kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, og at kommunen kan tilpasse sine tiltak for flyktninger bedre. Fafo leder og gjennomfører prosjektet i samarbeid med Agenda Kaupang. Les mer om prosjektet

Temaside

Integreringsarbeidet overfor flyktninger har hatt en sentral plass i Fafos forskning siden midten av 1990-tallet. Vi har blant annet gjennomført flere evalueringer av introduksjonsprogrammet og tiltak som kan løfte flyktninger raskere inn i arbeidsmarkedet. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på tematikken kan du finne på vår temaside: Integreringstiltak for innvandrere

Praktisk info

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl. 08:15. Seminaret varer fra 08:30–09:45. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart