Fafo-frokost i samarbeid med UNDP

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

torsdag 7. mai 2015

kl. 08:30–

09:45

Cafetatret, Hollendergata 8

Ny teknologi og bedre analyseverktøy styrker forståelsen av utvikling og evnen til å måle framskritt. Datarevolusjonen åpner også for større muligheter til å ansvarliggjøre politiske ledere. Dette var tema på frokostseminaret som Fafo arrangerte i samarbeid med UNDP.

"Data are the lifeblood of decision-making and the raw material for accountability. Without high-quality data providing the right information on the right things at the right time, designing, monitoring and evaluating effective policies becomes almost impossible."
A World that Counts, IEAG, Nov. 2014

 Takket være ny teknologi og bedre analyseverktøy står vi nå overfor en datarevolusjon som grunnleggende kan styrke vår forståelse av utvikling, synliggjøre utfordringer og bidra til å måle framskritt. Denne datarevolusjonen åpner nye muligheter for å akselerere bærekraftig utvikling, samt holde politiske ledere ansvarlige for framdrift. De nye informasjonsmengdene kan også føre til utfordringer knyttet til blant annet kvalitetssikring, ansvarsstrukturer, beskyttelse av privatlivet og menneskerettigheter.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon nedsatte i 2014 en uavhengig ekspertgruppe for å se på mulighetene og utfordringene knyttet til denne datarevolusjonen. Gruppen har kommet med en rekke anbefalinger til hvordan datarevolusjonen positivt kan bidra til utvikling, samt være med på å fremme de nye bærekraftige utviklingsmålene.

Seminaret og diskusjonen ble holdt på engelsk, og ble ledet av Mark Taylor, forskningsleder i Fafo.

Innledere

Eva Jespersen. Vice director of UNDP Human Development Report Office. Medlem av UN Secretary-General's Independent Expert Advisory Group on a Data Revolution for Sustainable Development (IEAG). Lysark

Eva Jespersen er gjennom sitt arbeid delaktig i utformingen av den årlige Human Development Report, som er UNDPs flaggskiprapport. Hun er opptatt av å kommunisere viktigheten av å måle menneskelig utvikling, og samarbeider derfor tett med ulike utdanningsinstitusjoner for å styrke forskningen rundt dette feltet. Før hun begynte i UNDP, jobbet Jespersen ved UNICEFs Innocenti Research Centre in Firenze, der hun arbeidet med rapportene The Social Monitor og The Report Cards on Child Wellbeing. Disse rapportene skapte overskrifter verden rundt. Hun har også jobbet ved UNICEFs Øst-Asia-kontor i New York. Jespersen er opprinnelig dansk, og innehar en mastergrad i makroøkonomi fra Universitetet i København.

Olav Ljones. Assisterende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Olav Ljones har vært assisterende direktør i Statistisk sentralbyrå siden 2008. Han kom da fra stillingen som direktør for Avdeling for økonomisk statistikk. Ljones er utdannet samfunnsøkonom og har jobbet i Statistisk sentralbyrå siden 1971. Han har arbeidet innenfor felt som arbeidsmarkedsanalyser, framskrivinger og modeller, skatt, fordeling og trygd, og kommunal økonomi. Ljones har også hatt ansvar for Statistisk sentralbyrås internasjonale samarbeid siden 1994, og har blant annet hatt verv i International Statistical Institute, International Association of Officical Statistics og i flere FN-grupper.

Paul Gulleik Larsen. Prosjektdirektør for Post-2015-agendaen i Utenriksdepartementets FN-avdeling.

Paul Gulleik Larsen har mer enn 25 års erfaring som diplomat, og har blant annet vært utstasjonert i Beograd, Moskva og New York. Han har også vært ansatt som rådgiver ved statsministerens kontor og vært direktør i Verdens matvareprogram (WFP) i Roma. Larsen har vært prosjektleder i UD for Post-2015-agendaen siden 2013, og sitter derfor på verdifull kunnskap om de nye bærekraftige utviklingsmålene. Han er i tillegg ansvarlig for å forberede Norges kandidatur til en plass i FNs Sikkerhetsråd i perioden 2021-22.

Jon Pedersen. Forskningskoordinator ved Fafo. Lysark

Jon Pedersen har gjennomført ulike statistiske undersøkelser i en lang rekke land siden 1980, blant annet Kina, Eritrea, Syria, Irak, Jordan, Palestina, Egypt og Mali. Har har ledet Fafos internasjonale forskning og deltatt i etableringen av institusjonsamarbeid mellom Fafo og ulike statistiske sentralbyråer og forskningsinstitutter. Han er medlem av den tekniske rådgivingsgruppen for FNs gruppe for barnedødelighetsestimering.

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

7. mai

kl. 08:30–

09:45

Eva Jespersen

UNDP Human Development Report Office

Olav Ljones

Statistisk sentralbyrå

Paul Gulleik Larsen

Utenriksdepartementets FN-avdeling

Mark Taylor

Fafo

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

7. mai

kl. 08:30–

09:45

Eva Jespersen

UNDP Human Development Report Office

Olav Ljones

Statistisk sentralbyrå

Paul Gulleik Larsen

Utenriksdepartementets FN-avdeling

Mark Taylor

Fafo

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

7. mai

kl. 08:30–

09:45

Eva Jespersen

UNDP Human Development Report Office

Olav Ljones

Statistisk sentralbyrå

Paul Gulleik Larsen

Utenriksdepartementets FN-avdeling

Mark Taylor

Fafo

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

7. mai

kl. 08:30–

09:45

Ny teknologi og bedre analyseverktøy styrker forståelsen av utvikling og evnen til å måle framskritt. Datarevolusjonen åpner også for større muligheter til å ansvarliggjøre politiske ledere. Dette var tema på frokostseminaret som Fafo arrangerte i samarbeid med UNDP.

Eva Jespersen

UNDP Human Development Report Office

Olav Ljones

Statistisk sentralbyrå

Paul Gulleik Larsen

Utenriksdepartementets FN-avdeling

Mark Taylor

Fafo

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

7. mai

kl. 08:30–

09:45

Eva Jespersen

UNDP Human Development Report Office

Olav Ljones

Statistisk sentralbyrå

Paul Gulleik Larsen

Utenriksdepartementets FN-avdeling

Mark Taylor

Fafo

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

7. mai

kl. 08:30–

09:45

Ny teknologi og bedre analyseverktøy styrker forståelsen av utvikling og evnen til å måle framskritt. Datarevolusjonen åpner også for større muligheter til å ansvarliggjøre politiske ledere. Dette var tema på frokostseminaret som Fafo arrangerte i samarbeid med UNDP.

Eva Jespersen

UNDP Human Development Report Office

Olav Ljones

Statistisk sentralbyrå

Paul Gulleik Larsen

Utenriksdepartementets FN-avdeling

Mark Taylor

Fafo

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

7. mai

kl. 08:30–

09:45

Eva Jespersen

UNDP Human Development Report Office

Olav Ljones

Statistisk sentralbyrå

Paul Gulleik Larsen

Utenriksdepartementets FN-avdeling

Mark Taylor

Fafo

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

7. mai

kl. 08:30–

09:45

Ny teknologi og bedre analyseverktøy styrker forståelsen av utvikling og evnen til å måle framskritt. Datarevolusjonen åpner også for større muligheter til å ansvarliggjøre politiske ledere. Dette var tema på frokostseminaret som Fafo arrangerte i samarbeid med UNDP.

Eva Jespersen

UNDP Human Development Report Office

Olav Ljones

Statistisk sentralbyrå

Paul Gulleik Larsen

Utenriksdepartementets FN-avdeling

Mark Taylor

Fafo

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

I auditoriet i Annekset

7. mai

kl. 08:30–

09:45

7. mai

kl. 08:30–

09:45

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP
I auditoriet i annekset

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP