Nyheter
Hva med barnas meninger når en forelder blir utvist fra landet?
En ny evaluering fra Fafo gjennomgår hvorvidt og hvordan barn blir hørt i utvisningssaker. Rapporten finner at barna ofte ikke blir tilstrekkelig hørt i saksbehandlingen. Forskerne kommer også med en rekke anbefalinger til hvordan myndighetene kan sikre barnas rettigheter bedre.

01. september 2022