Skip to main content

Nyhet

Økende andel av tjenestene innen helse og omsorg drives med «flyktig» arbeidskraft

En ny Fafo-rapport «Vikarbruk i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester» viser at en stadig større andel av tjenestene innen helse og omsorg drives med «flyktig» arbeidskraft. Innleie utgjør 20 prosent av arbeidskostnadene mens bruken av vikarbyrå står for 2 prosent. Mange fast ansatte jobber i stillinger som er mindre enn 25 prosent.

Rapporten er blitt til i samarbeid mellom Fafo, Samfunnsøkonomisk Analyse AS (SØA) og Agenda Kaupang AS (AK). Den er skrevet av Leif E. Moland fra Fafo (prosjektleder) og Maja Tofteng fra SØA. Astrid Nesland fra AK har bistått med regnskapsanalyser.

  • Publisert: 09. juni 2023