Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende

Velferdsordningene for selvstendig næringsdrivende og frilansere skiller seg på enkelte måter fra ordningene arbeidstakerne har. Dette innebærer at selvstendige, særlig de med lave inntekter, er dårligere dekket enn arbeidstakere i perioder hvor de ikke har inntekt, enten dette skyldes sykdom, arbeidsledighet eller pensjonering. I denne rapporten ser vi på hva som er utfordringene for selvstendige når det gjelder dagens velferdsordninger og diskuterer mulige tiltak for å forbedre situasjonen for denne gruppen.
  • Publisert: 04. mai 2022