Skip to main content

Nyhet

Fafo-forsker utpekt til integreringsutvalg

Et eget ekspertutvalg skal se på hvordan arbeidsinnvandrere kan bli bedre integrert. Et av medlemmene som regjeringen har bedt om å bidra, er seniorforsker Anne Mette Ødegård.

– Dette er et nødvendig og viktig arbeid, og jeg er svært glad for å kunne bidra. Med nesten 200 000 bosatte arbeidsinnvandrere i Norge er det på høy tid å få mer kunnskap og vurdere tiltak – ikke minst når det gjelder språk og kjennskap til norsk arbeidsliv, sier Ødegård.

Utvalget ble oppnevnt ved Kongen i statsråd 13. august. Oppgaven er å gjennomgå situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer, og vurdere integreringspolitiske virkemidler for å bedre integrere arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv.

De 12 medlemmene, under ledelse av førsteamanuensis Arnfinn Midtbøen, skal oppsummere eksisterende kunnskap om saksfeltet, inkludert:

  • hvem og hvor mange som kommer til Norge for å arbeide
  • hvilken utdanning, erfaring og kompetanse de har, og tilegner seg i Norge
  • sysselsetting, inntekt og arbeidsforhold over tid og  hvilke sektorer og bransjer de arbeider i
  • hvor mange som velger å bosette seg i Norge og årsaker til det
  • hvorvidt de har eller får medfølgende familie.
Utvalget skal primært se på arbeidsinnvandring siden 2004, men også benytte erfaringer og lærdom fra tidligere arbeidsinnvandring.

Alt dette er stoff som Ødegård har arbeidet aktivt med som Fafo-forsker, blant annet gjennom å lede prosjektet Fafo Østforum som har fulgt temaet arbeidsinnvandring til Norge tett helt siden 2004.

  • Publisert: 16. august 2021