Skip to main content

Nyhet

Ny Fafo-rapport om sikkerhet og beredskap i Norge i lys av koronapandemien

Fafos Jørgen Svalund og Bård Jordfall (nå i Fellesforbundet) fikk i 2019 i oppdrag fra LO å se på norsk beredskap og hvordan ulike hendelser kunne sette norsk beredskap og krisehåndtering på prøve. Dette var før Covid kom til landet og pandemien satte sitt sterke preg på prosjektet. Rapporten ser derfor på sikkerhet og beredskap i Norge, og hvordan samhandling og samvirke fungerte i lys av koronapandemien som traff landet i starten av mars 2020.

I rapporten settes søkelyset på to temaer som dels er sammenvevde. For det første hvordan samvirke og samvirkeprinsippet, et sentralt beredskapsprinsipp, fungerer i en krisetilstand, og for det andre, hvordan samhandling mellom ulike nivåer og mellom virksomheter, offentlige og offentlig –private fungerer.

  • Publisert: 09. desember 2022